In deze rubriek komen een aantal aandachtspunten aan bod, waarvoor Walter zich wil blijven inzetten. Elke week vindt u hier een nieuwe bijdrage over Walters toekomstvisie.


De slogan van Walter is “Geef me de 5!”. Deze slogan verwijst naar zijn 5e plaats bij de komende verkiezingen voor het Vlaams Parlement, maar ook naar 5 pijlers van zijn toekomstplannen:


  • voor een Bruisend Vlaams-Brabant
  • een Solidaire Stem
  • Kwaliteit voor Kinderen
  • Zorg voor Zwakkeren
  • Veilig Vlaanderen