Het skatepark? Beloofd is beloofd!

De burgemeester, ook bevoegd voor jeugd, beloofde een skatepark aan de jeugd.  Hiermee gaat hij in op een vraag die door de jeugd reeds een paar jaar geleden werd gesteld. Het skatepark zal ingericht worden tussen de grote hal en de Geertruidebaan.  Heel binnenkort start de openbare aanbesteding voor de aanleg van de ondergrond in asfalt. 

Momenteel is de vraag gesteld aan de federale overheid om na te gaan of de toestellen die we op het oog hebben, wel veilig genoeg zijn.  Aan de skaters zelf wordt ook gevraagd wat zij denken over de inrichting van het skatepark.  Uiteindelijk wordt het een mobiel skatepark dat, indien nodig, kan verplaatst of verhuurd worden.

Buiten spelen !

Op woensdag 2 april 2014 organiseerde de gemeente Affligem opnieuw een buitenspeeldag van 14.00 tot 17.00 uur op het domein Verbrugghen.  Deze buitenspeeldag is er voor alle kinderen van Affligem.  Die dag mogen ze zich lekker vuil maken in de buitenlucht ! Deze keer werkte ook kinderopvang Breugelkind mee.  En de senioren van Affligem trakteerden  op heerlijke pannenkoeken !  Voor herhaling vatbaar, dat is zeker!
Burgemeester en leerlingen nemen deel aan waterproject

Burgemeester Walter De Donder gaf onlangs zijn medewerking aan het project Step by Step (SbS) dat gefinancierd wordt door het Youth in Action Programme, dat samenwerkt met het Europese Jongerenparlement voor Water.

Het project heeft als doel de jongere generatie meer bewust te maken van de wereldwaterproblematiek en de gevolgen van waterverspilling en –vervuiling. Dit via een driedaagse workshop waarmee ze naar de scholen trekken. De leerlingen van het vijfde leerjaar van Sint-Vincentius te Affligem namen deel aan deze workshops. Op het programma stonden onder meer tal van activiteiten rond het thema water alsook een uitstap naar Hidrodoe in Herentals.

Burgemeester De Donder ondersteunde dit project door op donderdag 27 maart deel te nemen aan het ‘Forum met de burgemeester’, dit samen met de voorzitter van het Wereld Jongerenparlement voor Water. De leerlingen van Sint-Vincentius mochten vragen stellen en lieten hun stem duidelijk horen. Op het einde kregen ze zelfs een diploma voor hun inzet.Nieuw rusthuis Affligem komt er!

Maandenlang heeft burgemeester Walter De Donder het dossier onophoudelijk onder de aandacht gebracht van diegenen die moesten beslissen of deze nieuwbouw gesubsidieerd wordt of niet. In maart 2014 gaf minister van Welzijn Jo Vandeurzen zijn goedkeuring aan dit project.


Eindelijk hebben de huidige rusthuisbewoners zicht op een verhuis naar een modern woonzorgcentrum. Eindelijk kunnen de zorgbehoevende bejaarden van Affligem van hun oude dag genieten in hun eigen dorp tussen familie en vrienden.


Er was vroeger al een architect aangeduid, het plan ligt klaar en de bouwvergunning steekt op zak. Nu nog een aannemer aanduiden en de werken kunnen starten. Nog rond Pasen wordt de nieuwbouw uitgezet. Het wordt een modern woonzorgcentrum met 117 kamers en 4 voor kortverblijf.


Walter De Donder: “Ik ben bijzonder blij dat mijn stem in Brussel luid genoeg klonk om het dossier voor Affligem rond te krijgen. Dat is waar het in de politiek voor mij om draait. Een antwoord vinden op de vragen waar u en ik alle dagen mee geconfronteerd worden : Is er een school en opvang voor de kinderen ? Vind ik werk ? Geraak ik nog aan een betaalbare woning ? Is mijn dorp veilig ? Heb ik op mijn oude dag nog een rusthuis in de buurt ?”


In een televisieprogramma beloofde burgemeester De Donder eerder aan bewoonster Martha om haar kamer voor één maand te betalen indien hij dit dossier niet rond zou krijgen. Zo zie je maar : de burgemeester houdt woord !


Een woordje uitleg over de komst van het nieuwe rusthuis.


Burgemeester De Donder zet in op veiligheid

De laatste tijd wordt de gemeente Affligem geplaagd door woninginbraken. Burgemeester Walter De Donder zoekt naar oplossingen om Affligem veiliger te maken.


Diefstalpreventie

Vaak helpen kleine ingrepen om woningen veiliger te maken. Binnen de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) zijn 3 politiemensen opgeleid tot diefstalpreventieadviseur. Zij komen op eenvoudig verzoek bij burgers langs om hun woning te screenen, de zwakke plekken aan te duiden en de nodige tips te geven om hun woning veiliger te maken. Vanaf 1 maart 2014 zal een diefstalpreventieadviseur alle stedenbouwkundige aanvragen voor nieuwbouw nakijken en, indien nodig, bij de vergunning een diefstalpreventieadvies meegeven. Deze dienstverlening, waarvoor de burger zelf niets extra moet ondernemen, is volledig gratis en is een initiatief van de burgemeester samen met de politie.Oprichting BIN


Burgemeester De Donder keurde vorig jaar, samen met de politiezone TARL, de opstart van twee Affligemse BIN’s (BuurtInformatieNetwerken) goed. Via een BIN wordt bepaalde informatie, zoals waarschuwingen voor verdachte handelingen, uitgewisseld binnen een netwerk van burgers in samenspraak met de politie. Een BIN wil het veiligheidsgevoel van de inwoners verhogen door in te zetten op sociale controle en preventie.

Veiligheidscamera’s

In de meerjarenplanning heeft het gemeentebestuur budget voorzien voor de aanschaf en installatie van camera’s met automatische nummerplaatherkenning. Deze zullen in de buurt van de op- en afritten van de E40 worden geplaatst. Walter De Donder wil hiermee investeren in de veiligheid van de Affligemse bevolking en het aantal stijgende inbraken een halt toeroepen.